Dép sandal ultrasonic

  • Giá 399.000 VNĐ

Dép sandal ultrasonic hàng xuất hàn quốc đi bám mặt gam bàn chân, và chế độ chống trượt dưới đế, ngoài ra nó còn chế đổ giảm chấn cho các bác đi bộ nhiều.size số mô tả như từng ảnh các bác cick vào ảnh để xem chi tiết ạ.

Ảnh số 2: Mã D1 dép ultrasonic - Giá: 399.000Ảnh số 3: Mã D2 - Giá: 399.000Ảnh số 4: Mã D3 - Giá: 399.000


Ảnh số 5: Mã D4 - Giá: 399.000Ảnh số 6: Mã D5 - Giá: 399.000Ảnh số 7: Mã D6 - Giá: 399.000


Ảnh số 8: Mã D7 - Giá: 399.000Ảnh số 9: Mã D8 - Giá: 399.000Ảnh số 10: Mã D9 - Giá: 399.000


Ảnh số 11: Mã D10 - Giá: 399.000Ảnh số 12: Mã D11 - Giá: 399.000Ảnh số 13: Mã D12 - Giá: 399.000


Ảnh số 14: Mã D13 - Giá: 399.000Ảnh số 15: Mã D14 - Giá: 350.000

Sản Phẩm Liên Quan